แลกคะแนน

เครื่องทำความสะอาด Iris Ohyama รุ่น RNS-300 (มูลค่า 3,300 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกเลอะเทอะจากพื้นผิวสิ่งทอ เช่น คราบนํ้ามัน อาหาร ฝุ่น และคราบต่างๆ สามารถเติมนํ้าร้อนอุณหภูมิสูงสุด 40 องศา ตัวเครื่องถอดล้าง ทำความสะอาดได้

KPV1332
27,900 คะแนน


KPV1332C
9,800 คะแนน + 1,800 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด