แลกคะแนน

ถังปั่นม็อบ POWERGREEN BY CSP รุ่น T9021/MS1014 (มูลค่า 2,490 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ถังปั่นม็อบCOSMO + ผ้า2ผืน + แผ่นดันฝุ่น

KPV1330
15,900 คะแนน


KPV1330C
5,570 คะแนน + 1,010 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด