แลกคะแนน

ห้องน้ำแมวอัจฉริยะ Petmeet รุ่น Smart Sterilizing Litter Cabin (MEET) gray (มูลค่า 7,590 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

สำหรับแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป มีนํ้าหนักอย่างน้อย 1.1 กก. และไม่ควรเกิน 10 กก. มีฝาปิดกันกลิ่น มีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง Ultra Violet ปริมาณการเติมทรายใหม่ ไม่เกิน 5 ลิตร

KPV1327
67,900 คะแนน


KPV1327C
23,800 คะแนน + 4,400 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด