แลกคะแนน

เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ Petkit รุ่น Element 3-5L (มูลค่า 4,990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

มีนวัตกรรมระบบการจ่ายอาหารที่แม่นยา ป้องกันการจ่ายอาหารล้นถาด ถังบรรจุ อาหารทำมาจาก 304 Stainless steel เป็นแบบ Food Grade

KPV1326
45,900 คะแนน


KPV1326C
16,100 คะแนน + 3,000 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด