แลกคะแนน

นาฬิกาดิจิตอล พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย 2 ชั้น Rin รุ่น 18LED (มูลค่า 1,790 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

แสดงข้อมูลเวลา สามารถตั้งเวลาปลุก หน้าจอ LCD และไฟไนท์ไลท์ปรับความ สว่างหน้าจอได้ 3 ระดับ ชาร์จได้ 2 เครื่องพร้อมกัน

KPV1321
16,900 คะแนน


KPV1321C
6,000 คะแนน + 1,100 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด