แลกคะแนน

ครัว+อุปกรณ์ 35 ชิ้น BBToys รุ่น BB360831P (สีชมพู), BB360831B (สีฟ้า) (มูลค่า 990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

ครัวมีไฟ-เสียง-น้ำไหลได้จริง+อุปกรณ์ 35 ชิ้น

KPV1244 (สีชมพู), KPV1245 (สีฟ้า)
7,000 คะแนน


KPV1244C (สีชมพู), KPV1245C (สีฟ้า)
2,400 คะแนน + 450 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด