แลกคะแนน

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว Mitsumaru รุ่น AP-SF1602AT (สีฟ้า, สีเขียว) (มูลค่า 1,390 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

พัดลมสไลด์ปรับสูง-ต่ำได้ ความสูงพัดลม ปรับต่ำสุด อยู่ที่ 1.06 เมตร สูงสุดที่ 1.24 เมคร (วัดจากต่ำสุด - สูงสุด)

KPV1235 (สีฟ้า), KPV1236 (สีเขียว)
9,750 คะแนน


KPV1235C (สีฟ้า), KPV1236C (สีเขียว)
3,400 คะแนน + 650 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด