แลกคะแนน

โต๊ะอเนกประสงค์ CASSA สีไม้เข้ม,สีขาว (มูลค่า 990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

วัสดุหน้าท็อป ไม้MDF เคลือบลายไม้ โครงขาเหล็ก พ่นสีคลือบ ขนาด 40x47x35 ซม.

KPV1220 (สีไม้เข้ม), KPV1221 (สีขาว)
8,200 คะแนน


KPV1220C (สีไม้เข้ม), KPV1221C (สีขาว)
3,100 คะแนน + 500 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด