แลกคะแนน

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ARTEX รุ่น AIR-CX (มูลค่า 1,690 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

​ฟังก์ชั่นพิเศษสุด :
  • ระบบตรวจจับสภาพอากาศแบบ Real-time การทำงานแบบ Automode
  • ไฟแสดงค่า AQI (Air Quality Indicator light) แบ่งออกเป็น 3 สี
  • หน้าจอบอกค่า AQC คือ ค่าวัดคุณภาพอากาศ แสดงเป็นค่าตัวเลข
  • ปุ่มยูวววี สามารถเลือก เปิด-ปิด แสง UV ที่ใช้ฆ่าเชื้อได้อีกด้วย
  • ระดับของไส้กรอง : H11 เป็นที่ยอมรับของทางการแพทย์ใช้
  • ค่าความเข้มของไอออนลบ : 3x10PCS/cm3


KPV1217
13,000 คะแนน


KPV1217C
4,600 คะแนน + 800 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด