แลกคะแนน

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Mi Robot Vacuum-Mop Essentia Xiaomi รุ่น SKV4136GL (มูลค่า 6,990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

การควบคุมระยะไกลผ่านแอพมือถือ เปิด / ปิดและติดตามความคืบหน้าในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำอิเล็กทรอนิกส์ปั๊มน้ำที่มีความแม่นยำป้องกันพื้น พลังดูด 2200Pa ความจุของแบตเตอร 2500mAh ครอบคลุม90 ตารางเมรต ถุงเก็บฝุ่น 420 มล. ขนาดของถังเก็บน้ำ 200ml

KPV1213
57,000 คะแนน


KPV1213C
20,000 คะแนน + 3,500 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด