แลกคะแนน

หม้อนึ่งไฟฟ้า Tefal รุ่น VC 204810 (มูลค่า 1,890 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

กำลังไฟ 800 วัตต์ ความจุรวม 6 ลิตร ถาดนึ่ง 3 ชั้น นึ่งอาหารได้พร้อมกัน ตั้งเวลา 60 นาที ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อครบเวลา

KNP997
17,900 คะแนน


KNP997C
6,300 คะแนน + 1,050 บาท

เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด