แลกคะแนน

เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ e-3X (มูลค่า 6,990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบ EOCIS ในการผลิตเพียงใช้นํ้าปะปา ฆ่า เชื้อ Covid19 ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา 99.99% อายุการใช้งาน 10 ปี รับ ประกัน 1 ปี

KNP1114
53,900 คะแนน


KNP1114C
18,900 คะแนน + 3,500 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด