แลกคะแนน

กล่องเก็บอุปกรณ์ Stanley รุ่น Classic Lunchbox 10Qt (มูลค่า 2,190 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ทนทาน และขายึดโลหะ น้ำหนัก 3.70 กก. ขนาด: กว้าง 12.99 x ยาว 6.50 x สูง 10.00 นิ้ว

KGW990
20,900 คะแนน


KGW990C
7,400 คะแนน + 1,400 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด