แลกคะแนน

หูฟังแบบอินเอียร์ Marshall MODE EQ Black & Brass (มูลค่า 3,490 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

  • ไดร์เวอร์ขนาด 9 มม.
  • รับโทรศัพท์และควบคุมการฟังเพลง
  • ฟังชั่นก์การลดเสียงเบสเพื่อความสุนทรีย์ที่เพิ่มขึ้น


KGW898
23,000 คะแนน


KGW898C
8,200 คะแนน + 1,500 บาท


เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด