แลกคะแนน

ไมโครเวฟ 20 ลิตร beko รุ่น MOC20100W (มูลค่า 2,190 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

  • กำลังไฟ 700 วัตต์
  • ตั้งเวลาปรุงอาหารได้นาน 30 นาที
  • 5 โปรแกรมไมโครเวฟ
  • ฟังก์ชั่น Defrost ละลายอาหารแช่แข็ง


KGW884
21,000 คะแนน


KGW884C
7,400 คะแนน + 1,350 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด