แลกคะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดสแกนด้วยหน้าผากเเละฝ่ามือ Maxkin (มูลค่า 1,290 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

  • ​​​ระยะการตรวจวัดอุณหภูมิที่ 10-15 เซนติเมตร
  • หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล
  • เมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดจะมีไฟ LED กระพริบเตือนและมีเสียงเตือน
  • หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 5VDC (ใช้สาย USB)
  • ความไวของการตรวจวัดอุณหภูมิ: 0.5 วินาที


KGW875
11,000 คะแนน


KGW875C
3,900 คะแนน + 710 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด