แลกคะแนน

เครื่องขจัดความชื้นรองเท้า Deerma รุ่น HX10 (มูลค่า 1,290 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

  • ให้อุณหภูมิคงที่ 45 - 65 องศา ไม่ทำร้ายผิวของ
  • รองเท้า 4 โหมดการทำงาน โหมดมาตรฐาน, โหมด
  • รองเท้าหนัง, โหมดลมอ่อน และโหมดโอโซน ลด
  • ความชื้นในรองเท้า


KGW874
10,000 คะแนน


KGW874C
3,600 คะแนน + 650 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด