แลกคะแนน

คะแนนสะสม IHG® Rewards

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​อัตราโอน IHG® Rewards
ทุก 2,000 คะแนน = 1,000 คะแนน (โอนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน)

IHG® Rewards
Redeem your reward point for IHG® Rewards.
Current conversion rate
2,000 K Points = 1,000 Points (a minimum conversion of 2,000 K Points (for 1,000 Points)

Terms & Conditions
Once transferred, points redeemed become subject to the terms and conditions of IHG® Rewards.
  • For more information, please visit IHG® Rewards website.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • คะแนนสะสมที่ใช้โอน IHG® Rewards แล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ชื่อสมาชิก IHG® Rewards จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลเดียวกันและสะกดตรงกันกับชื่อผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • การโอนคะแนนสะสมจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนน
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท
  • ธนาคาร สงวนสิทธิให้ใช้คะแนนสะสมโอน IHG® Rewards ได้ เฉพาะผู้ถือบัตร ที่ยังคงสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร เท่านั้น กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • การแลกรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ IHG® Rewards และโรงแรม