แลกคะแนน

บัตรกำนัล FUJI มูลค่า 500 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​​​​ทุก 5,000 ค​ะแนน​​​ = 500 บาท
  • บัตรกำนัลมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตร
  • บัตรกำนัลใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นและใช้ได้ต่อโต๊ะไม่เกิน 10 ใบ
  • โปรดแสดงบัตรกำนัลต่อพนักงานเมื่อต้องการชำระเงิน
  • การแสดงบัตรกำนัลเพื่อการชำระเงินโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯเท่านั้น
  • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล
  • บริษัทฯสงวนสิทธิ์งดใช้ร่วมกับรายการพิเศษอื่นของบริษัท
  • บัตรกำนัลไม่สามารถสะสมแต้ม Magic  Point  และ Magic Zero ในบัตร Smart Card หรือ ระบบ E Member ได้ 
  • บริษัทฯสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า     
  • บัตรกำนัลสามารใช้ได้ภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้นหากเกินกำหนดถือว่าท่านลสะสิทธิ์