แลกคะแนน

คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส (FlyerBonus) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​​​​​​​​​​​​​​​​​​อัตราการโอน Flyer Bonus ทุก 3 คะแนน = 1 Flyer Bonus (โอนขั้นต่ำ 3,000 คะแนนขึ้นไป)
มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 60 เป็นต้นไป

 หมายเหตุ ​​
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท
  • การโอนไมล์สะสม เป็นไปตามกฏระเบียบของการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
  • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FlyerBonus Program โทร 0 22706699 ห​รือ เว็บไซต์ www.bangkokair.com/flyerbonus​

Flyer Bonus Point Program of Bangkok Airways
Redeem your reward point for the Flyer Bonus Point Program, which offers air tickets, accommodations and other special services under the conditions of Bangkok Airways.

​New conversion rate (Started 1 November 2017)
3 KPoints = 1 Flyer Bonus Point (a minimum conversion of 3,000 points (for 1,000 Flyer Bonus Points)

Terms & Conditions
  • Point redemption under the Flyer Bonus Program shall be subject to Bangkok Airways’ regulations.
  • For more information, please contact the Flyer Bonus Program at tel. 02-2706699.

ข้อมูลอ้างอิง:
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คะแนนฟลายเออร์โบนัสในบัญชีสะสมของสมาชิก จะถูกปรับฐานคะแนนโดยคูณ ด้วย 50 ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกมีคะแนนฟลายเออร์โบนัสคงเหลือ 200 คะแนน ณ สิ้นวันของวันที่ 31 ตุลาคม 61 ยอดบัญชีสะสมใหม่ของสมาชิกในวันที่ 1 พฤศจิกายนจะเท่ากับ10,000 คะแนนฟลายเออร์โบนัส(200 คะแนนคูณด้วย50) การปรับฐานคะแนนครั้งนี้จะมีผลไปถึง จำนวนคะแนนสะสมจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและธุรกิจพันธมิตร จำนวนคะแนนที่ใช้แลกรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้พิจารณาเลื่อนระดับสมาชิก และจำนวนคะแนนที่หมดอายุทั้งนี้คะแนนที่ทำการคำนวณใหม่จะมีวันหมดอายุอ้างอิงตามวันที่สะสมคะแนนจากกิจกรรมที่มีไว้แต่เดิมไม่ได้นับจากวันที่ปรับฐานคะแนน การโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส จะเป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส.. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://flyerbonus.bangkokair.com/th/earn-points/credit-card/369/
​​​