แลกคะแนน

บัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​​​​ทุก 10,400 คะแนน​​ = 1,000 บาท​​​​​
  • Central Gift Card เป็นบัตรของขวัญระบบ Prepaid Debit สามารถใช้ชำระค่าสินค้าที่อยู่ในห้างเซ็นทรัล, เซน, มาร์คแอนสเปนเซอร์,  (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)
  • มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรนี้สามรถตรวจสอบได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ห้างเซ็นทรัลและเซน
  • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์ สินค้าในกลุ่มสุราที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์และท็อปส์ทุกสาขา
  • บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
  • ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บัตรกำนัล (Gift  Card ) ไม่มีวันหมดอายุ