แลกคะแนน

คะแนนสะสม Big Point สายการบินแอร์เอเชีย

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​​​​​​​​​​​​​คะแนนสะสม Big Point กับสายการบินแอร์เอเชีย
ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทที่ได้รับคะแนนสะสม K Point สามารถโอนคะแนนเป็น Big Point กับสายการบินแอร์เอเชียเพื่อนำคะแนน Big Point ไปแลกบัตรโดยสารและของรางวัลที่สายการบินจัดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

AirAsia BIG Point
Redeem K Point to AirAsia BIG Point to get Free Flight with AirAsia
- every 2 K Point​ = 1 Big Point (Minimum redemption at 2,000 K Points)

Terms & Conditions
- Point redemption for AirAsia BIG Point shall be subject to AirAsia BIG Point , AirAsia BIG loyalty programme’ regulations

- For more information, please visit http://www.airasiabig.com/my/en/assets/pdf/tnc-big-loyalty_en-GB.pdf or AirAsia BIG mobile application
 1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิกของ BIG อยู่แล้ว (ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการโดย BIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty Program”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนอันถูกเรียกว่า “BIG Member ID” ที่ออกโดย BIG ในขณะที่เข้าร่วมโปรโมชั่​น สำหรับสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียน จะมีสิทธิ์โอนคะแนนหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น 2 วันหลังจากได้รับการยืนยันการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น 
 2. อัตราการโอนคะแนนขั้นต่ำคือทุก 2,000 K Points สามารถโอนเป็นคะแนน BIG Points ด้วยอัตราการโอน​คือ 2 K Points = 1 BIG Point
 3. เมื่อทำการโอนคะแนน BIG Points แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือไม่อนุญาตให้โอนกลับมาเป็นคะแนน K Points ไม่ว่ากรณีใดๆ
 4. การโอนคะแนน K Points เป็น BIG Points เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BIG Loyalty Programme ที่ดำเนินการโดย Think Big Digital Sdn Bhd. ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ​http://www.airasiabig.com/my/en/assets/pdf/tnc-big-loyalty_en-GB.pdf
 5. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BIG Loyalty ;
  - ศึกษาได้ที่ www.airasiabig.com หรือติดต่อ Air Asia BIG call center โทร. 0 2515 9999 กด 1 กด 3 ทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-21.00 น.
  - สมัครเป็นสมาชิก BIG ได้ที่ www.airasiabig.com หรือ AirAsia BIG Mobile Application 
  - คะแนน BIG Point แลกเป็นบัตรโดยสารและของรางวัลอื่นๆ ของสายการบินแอร์เอเชียได้ที่ www.airasiabig.com หรือ AirAsia BIG mobile application