แลกคะแนน

บัตรกำนัล BigC มูลค่า 1,000 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​​ทุก ​​​​​​10,400 คะแนน​​​​​​ = 1,000​ บาท


  1. บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับการซื้อแบบขายเหมา/ขายตรงหลังร้าน
  2. บัตรกำนัลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะต้องมีหมายเลขและสัญลักษณ์เฉพาะ
  3. บัตรกำนัลนี้ใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดได้ในบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขา ตามมูลค่าในบัตร(ยกเว้น การซื้อบุหรี่ สุรา สินค้าเงินผ่อน ศูนย์อาหารบิ๊กซี ร้านค้าในบริเวณซึ่งบิ๊กซีให้เช่า บิ๊กซีขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการซื้อสินค้าใดๆ โดยบัตรกำนัลนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น โดยจะมีการติดประกาศยกเว้นที่จุดบริการลูกค้าบิ๊กซีทุกสาขา 
  4. สามารถใช้บัตรกำนัลนี้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดและหรือบัตรเครดิตได้
  5. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
  6. หากบัตรกำนัลมีการเสียหายฉีกขาด อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขใดๆ บิ๊กซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรกำนัลนี้
  7. บิ๊กซีจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ชำรุดหรือความเสียหายของบัตรกำนัลในว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้า