แลกคะแนน

ไมโครเวฟ (25 ลิตร) Sharp รุ่น R-752PBK (มูลค่า 3,690 บาท)

วันนี้ - 30 ก.ย. 62

ความจุ 25 ลิตร กำลังไฟไมโครเวฟ 900w กำลังไฟย่าง 1000w ความคุมการทำงานด้วยระบบ Digital โปรแกรมอัตฺโนมัติ 6 โปรแกรม ระดับความร้อน 11 ระดับโปรแกรมป้องกันเด็กเล่นเคร􀃱อง (Child Lock)

KPV 927
34,800 คะแนน


KPV 927C
12,200 คะแนน + 2,000 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด