แลกคะแนน

Hoco แบตเตอรี่สำรอง 30000 mAh (มูลค่า 1,290 บาท)

วันนี้ - 31 ก.ค. 63

ตัวแบตเตอรี่เป็น Li-ion 30000mAh มีช่องจ่ายกระแสไฟออก 3 ช่อง พร้อมแสดงสถานะคงเหลือของแบต มีโคมไฟ LED

KPV1032(รุ่น J62 สีดำ), KPV1033(รุ่น J63 สีขาว)
7,900 คะแนน


KPV1032C(รุ่น J62 สีขาว), KPV1033C(รุ่น J63 สีขาว)
2,800 คะแนน + 500 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด