แลกคะแนน

เครื่องล้างผักผลไม้ แบบพกพา Xiaoda รุ่น HD-ZNGSQXJ01 (มูลค่า 720 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ล้างยาฆ่าแมลงที่ติดมากับผักผลไม้ 94.8 % และเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99 % กัน นํ้าได้ระดับ IPX 7 มีแบตเตอรีในตัว หลังจากชาร์จเต็มใช้งานได้ถึง 35 ครั้ง

KGW993
7,000 คะแนน


KGW993C
2,500 คะแนน + 460 บาท

เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด