แลกคะแนน

อุปกรณ์ติดตาม Apple AirTag (4 Pack) (มูลค่า 3,390 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

สินค้าหมด
ติดตามและค้นหาของคุณ แตะครั้งเดียวเพื่อตั้งค่าแบบง่ายๆ เล่นเสียงออก ลำโพงในตัวเพื่อช่วยหาตั้ง AirTag เข้าสู่โหมดสูญหายเพื่อให้มีการแจ้งเตือน โดยอัตโนมัติ

KGW964
33,500 คะแนน


KGW964C
11,750 คะแนน + 2,200 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด