แลกคะแนน

คะแนนสะสม Fortune Wings Club

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

​​​​​​​​​อัตราโอน Fortune Wings Club
ทุก 4,000 คะแนน = 1,000 คะแนน (โอนขั้นต่ำ 4,000 คะแนน)

Fortune Wings Club
Redeem your reward point for Fortune Wings Club.
Current conversion rate
K Point 4,000 points = 1,000 Points (a minimum conversion of K Point 4,000 points for 1,000 Points)

Terms & Conditions
Once transferred, points redeemed become subject to the terms and conditions of Fortune Wings Club.
  • For more information, please visit Fortune Wings Club website.
  • Please refer to additional Fortune Wings Club terms & conditions here.​

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • คะแนนสะสมที่ใช้โอน Fortune Wings Club แล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ชื่อสมาชิก Fortune Wings Club จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลเดียวกันและสะกดตรงกันกับชื่อผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • การโอนคะแนนสะสมจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนน
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท
  • ธนาคาร สงวนสิทธิให้ใช้คะแนนสะสมโอน Fortune Wings Club ได้ เฉพาะผู้ถือบัตร ที่ยังคงสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร เท่านั้น กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • การแลกรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ Fortune Wings Club และสายการบิน