Agoda

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

​​​​​​สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย

เมื่อจองโรงแรมผ่าน www.agoda.com/kbank

รับส่วนลด 5%* โรงแรมในประเทศทั่วโลก

เมื่อจองที่พัก ผ่าน www.agoda.com/kbank

(เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)

 

จอง 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 และเข้าพัก 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  • ​ เมื่อทำการจองโรงแรมที่ร่วมรายการในประเทศทั่วโลก รับส่วนลด 5% สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าว จะแสดงข้อความ “KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
  • ส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
  • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือ http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html