เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง ด้วยบัตรเจซีบีกสิกรไทย รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม

1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

รับเครดิตเงินคืน 50%

รับเครดิตเงินคืน 50% เมื่อแตะบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย เพื่อชำระค่าโดยสารที่ประตูอัตโนมัติสำหรับบัตร EMV Contactless ณ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกสถานี

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
 • บัตรเครดิตและบัตรเดบิต JCB ที่ออกในประเทศไทยและต่างประเทศ ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน มองโกเลีย เมียนมา และรัสเซีย
 • ใช้กับการชำระค่าโดยสารแบบแตะจ่ายที่ประตูอัตโนมัติ EMV Contactless ณ รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มและสีแดงอ่อนทุกสถานี ได้แก่ กรุงเทพอภิวัฒน์ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก รังสิต บางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน
 • ไม่สามารถใช้กับการชำระค่าเหรียญโดยสารหรือการเติมเงินบัตรโดยสารที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารได้
 • จำกัดเครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 500 บาท / บัตร / เดือน
 • รวมมูลค่าเครดิตเงินคืนทั้งสิ้น 300,000 บาท ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • จะพิจารณาธุรกรรมที่มีสิทธิ์ในแคมเปญตามวันที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากมีธุรกรรมใดที่ไม่ได้รับข้อมูลการซื้อขายภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจไม่มีสิทธิ์ในแคมเปญนี้
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อเสนอนี้เป็นอย่างอื่นได้
 • เนื้อหาและเงื่อนไขของแคมเปญนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แคมเปญอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงินคืนจะจ่ายผ่านผู้ออกบัตร โดยจะปรากฏในใบแจ้งยอด ระยะเวลาในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร
 • อาจไม่มีการคืนเงินในกรณีต่อไปนี้
  - ธุรกรรมไม่สำเร็จ เนื่องจากการขัดข้องทางระบบของรถไฟฟ้าฯ
  - การทำธุรกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงิน หรือหากถือว่าเป็นการใช้โดยฉ้อโกง
  - บัตรถูกยกเลิกก่อนหรือในวันที่คืนเงิน
  - มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตเนื่องจากการต่ออายุบัตรหรือออกบัตรใหม่ก่อนวันที่คืนเงิน
  - เมื่อไม่สามารถชำระเงินภายในช่วงระยะเวลาของแคมเปญเนื่องจากระบบล้มเหลวหรือเหตุผลอื่น ๆ
 • JCB International Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดจากแคมเปญคืนเงินนี้
 • โปรดทราบว่า JCB International Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกบัตรอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในแคมเปญนี้
 • ในกรณีที่สมาชิกบัตรละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสร้างความเสียหายให้กับ JCB International Co., Ltd. หรือบุคคลที่สามด้วยการฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้ JCB International Co., Ltd. อาจระงับหรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือธุรกรรมอื่น ๆ โดยจะริบสิทธิพิเศษที่สะสมจนถึงเวลาที่ยกเลิกย้อนหลังทั้งหมด
 • ข้อมูลในหน้านี้มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า