Union Pay x ประกันโทรศัพท์มือถือ

วันนี้ - 30 เม.ย. 65

รับฟรี! ประกันโทรศัพท์มือถือ 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเงินด่วนยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย

รับฟรี ประกันโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงประกันความเสียหายของหน้าจอและความเสียหายจากการสัมผัสของเหลว) เป็นระยะเวลา 12 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป (ไม่นับยอดผ่อนชำระ)

ประกันโทรศัพท์มือถือ

 • ความคุ้มครอง ความเสียหายจากอุบัติเหตุต่อโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก อย่างกะทันหันโดยไม่คาดคิด รวมถึงการตกกระแทก การสัมผัสไฟและของเหลวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงความเสียหายของหน้าจอ) ซึ่งส่งผลเสียต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย
 • การเรียกร้องสินไหมทดแทน สามารถทำได้ในรูปแบบการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่เสียหายของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถเคลมได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี คำจำกัดความและเงื่อนไขการประกันภัยขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ที่บริษัทออกให้กับลูกค้าแต่ละราย
 • วันที่เปิดใช้งาน / สิทธิ์ ต้องเปิดใช้งานความคุ้มครองภายใน 60 วันหลังจากซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

- เข้าสู่ระบบ U Rewards Platform เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์นี้ https://benefit.unionpayintl.com/mobile/#/home
- สะสมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่นซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์
- เข้าสู่ระบบ U Rewards Platform เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันโทรศัพท์มือถือ ไปที่ "Benefit Wallet" เพื่อค้นหา Benefit Voucher และจะถูกส่งไปที่หน้าของ Chubb เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและ IMEI No. เพื่อเปิดใช้งานความคุ้มครองประกันโทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คลิก

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์

1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • โปรแกรมประกันโทรศัพท์มือถือกับยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay Mobile Protection) คุ้มครองครอบคลุม ดังต่อไปนี้ :
  เมื่อโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการประกันของผู้ถือบัตรได้รับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง โดยความเสียหายเกิดขึ้นทางกายภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อโทรศัพท์มือถือที่เอาประกันภัย โดยปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและทำให้โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้เอาประกันสามารถเคลมได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี โดยผู้เอาประกันจำเป็นต้องเปิดใช้งานความคุ้มครองประกันภัยภายใน 60 วันหลังจากซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ โดยจะคุ้มครองโทรศัพท์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 60,000 บาท การชำระค่าสินไหมทดแทนจะอยู่ในรูปแบบของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย (โดยจะมีจำนวนเงินความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
 • โปรแกรมประกันโทรศัพท์มือถือกับยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay Mobile Protection)ให้บริการเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและถือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในประเทศไทย
 • หลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องสะสมยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่ 13,000 บาท (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า) ขึ้นไปผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ ("การใช้จ่ายที่มีสิทธิ์") และต้องกดใช้ Benefit Voucher ที่ได้รับในระบบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่ง Benefit Voucher จะออกให้กับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใน 1 วันหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงข้อกำหนด จำกัด 1 สิทธิ์ต่อบัตรยูเนี่ยนเพย์ 1 ใบในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น รหัสบัตรสิทธิประโยชน์ (Benefit Voucher Code) แต่ละรายการสามารถใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้สูงสุดครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้เมื่อแลกบัตรสิทธิประโยชน์แล้ว โควต้ามีจำนวนจำกัด โดยให้สิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง
 • สำหรับพื้นที่ วันและเวลา ของการทำธุรกรรม ผ่านบัตรที่มีสิทธิ์จะต้องถูกบันทึกอยู่ในระบบบัตรยูเนี่ยนเพย์ สิทธิประโยชน์จะนับเฉพาะธุรกรรมการซื้อที่มีสิทธิ์ซึ่งทำโดยบัตรที่มีสิทธิ์ ตั้งแต่เวลาสมัครจนถึง 24:00 น.ของวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามเวลาปักกิ่ง ประเทศจีน
 • การทำธุรกรรมการซื้อผ่านบัตรที่มีสิทธิ์ที่ออกในประเทศไทยผ่านระบบบัตรยูเนี่ยนเพย์ถือได้ว่าเป็นธุรกรรมการซื้อที่มีสิทธิ์ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับธุรกรรมต่อไปนี้ ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ ได้แก่ ธุรกรรมการกุศลและบริการเพื่อสังคม รายการเงินผ่อน และธุรกรรมใด ๆ ที่ถูกยกเลิกหรือคืนเงิน
 • บัตรสิทธิประโยชน์ (Benefit Voucher) จะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุก ๆ 30 นาที กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งข้อมูลยืนยันในหน้าใบสมัครประกันภัยให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดหากเกินเวลาบัตรสิทธิประโยชน์ (Benefit Voucher) จะไม่สามารถใช้ได้ ผู้ถือบัตรจะต้องกลับไปที่หน้าบัตรสิทธิประโยชน์ (Benefit Voucher Page) เพื่อสร้างบัตรสิทธิประโยชน์ใหม่และจะถูกส่งไปยังหน้าใบสมัครประกันภัยเพื่อกรอกข้อมูลสมัครทำประกันภัยอีกครั้ง
 • เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครประกันภัย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะส่งเอกสารกรมธรรม์ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ถือบัตรตามที่ระบุไว้ในระหว่างการสมัคร เอกสารกรมธรรม์จะรวมถึงข้อมูลนโยบายประกันของผู้ถือบัตรเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการระงับข้อเรียกร้อง
 • ผู้ถือบัตรที่เอาประกันสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ชับบ์ ได้ที่ (66) 2611 4000 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งอีเมลไปที่ csdigital.th@chubb.com เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง
 • ความคุ้มครองสามารถใช้ได้ทั่วโลก ยกเว้น ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร (Sanctioned Countries) และในประเทศที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปที่นั่นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะออกเดินทาง การระงับข้อเรียกร้องจะต้องดำเนินการในประเทศไทยเท่านั้น
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการชำระค่าสินไหมทดแทน (รายละเอียดจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
  - หมายเลขกรมธรรม์อ้างอิง
  - หมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย
  ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ของโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย
  - หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ผู้เรียกร้องสามารถให้เพื่อยืนยันลักษณะสาเหตุและการสูญเสียของอุบัติเหตุที่รายงาน
 • หลังจากทำการเคลมแล้ว บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย จะต้องตรวจสอบและอนุมัติการเคลมก่อนกำหนดเวลานัดหมายสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุดซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเสียหายโดยทั่วไประยะเวลาในการดำเนินการของบริการนี้จะอยู่ระหว่าง 3-5 วันทำการ
 • บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์และยกเลิกหรือเรียกคืนผลประโยชน์ที่ออกโดยตรงหรือผ่านธนาคารผู้ออกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ ใช้ซอฟต์แวร์ปลั๊กอินเพิ่ม หรือวิธีการหรือเครื่องมือที่ไม่สุจริตอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
 • สิทธิประโยชน์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สามารถโอนได้ สิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์อื่นใดและไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือส่วนลดได้
 • สินค้าและบริการจัดทำโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย ทั้งนี้ บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่ผู้ให้บริการโปรแกรมประกันโทรศัพท์มือถือนี้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการจะได้รับการจัดการโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของการประกันภัยโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ชับบ์ ได้ที่ (66) 2611 4000 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งอีเมลไปที่ csdigital.th@chubb.com.
 • ข้อกำหนดและรายละเอียดกิจกรรมครั้งนี้ ใช้กับผู้ประกอบการที่ร่วมมือ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของร้านค้า
 • UnionPay International ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรือผู้เสนอผลิตภัณฑ์ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นปัญหา ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โปรโมตนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ