Fitness First รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

Fitness First รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

เพียงใช้คะแนน KBank Reward Point รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

ใช้คะแนน KBank Reward Point

รับสิทธิพิเศษ*

349 คะแนนรับสิทธิทดลองฟรี 7 วัน(1)
1,000 คะแนนรับวันฟรีเพิ่ม 15 วัน เมื่อสมัครสมาชิกใหม่(2)
20,000 คะแนนรับส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครสมาชิกใหม่(3)
20,000 คะแนนรับส่วนลด 2,000 บาท เมื่อต่ออายุสมาชิก 12 เดือน(4)


เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
  (1) ไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำได้
  (2) เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ประเภทสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือนเท่านั้น และวันฟรีเพิ่ม 15 วัน ไม่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขั้นต่ำ
  (3) เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ประเภทสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือนเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับการแลกคะแนนเพื่อเพิ่มวันฟรี 15 วัน
  (4) เมื่อต่ออายุสมาชิกสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าก่อนใช้บริการ / เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของร้านค้า
 • **เงื่อนไขการใช้คะแนน
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม,บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ
 • กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินได้
 • กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดการใช้สิทธิเฉพาะยอดจำนวนเต็มจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณสวนลด และยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนำไปผ่อนต่อได้
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 • คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินได้
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงิน/ส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • */**สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด