B-Quik ผ่อนสบายๆ 0% นาน 15 เดือน บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

วันนี้ - 31 ส.ค. 63

B-Quik ผ่อนสบายๆ 0% นาน 15 เดือน บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

เมื่อแบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 15 เดือน


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • ยอดธุรกรรมขั้นต่ำ 7,500 บาท/รายการ