B2S ผ่อนสบาย 0% รับเปิดเทอม ไม่ช้อปด้วยบัตรนี้ไม่ได้

วันนี้ - 31 ก.ค. 63

B2S ผ่อนสบาย 0% นาน 3 เดือน รับเปิดเทอม ไม่ช้อปด้วยบัตรนี้ไม่ได้

แบ่งจ่ายผ่าน Kbank smart pay 0% ทุกชิ้น นาน 3 เดือน (ยอดตั้งแต่ 1,500 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการมีปัญหากรุณาติดต่อบริษัทโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า