Audi

วันนี้ - 15 ธ.ค. 64

​Audi K Point X10

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อมียอดจองรถยนต์ Audi ตามเงื่อนไข

รับ K Point สูงสุด X10
เมื่อมียอดจองครบ 50,000 บาท หรือ สูงสุด 200,000 บาท*
*จำกัดยอดจองสูงสุด 200,000 บาท ต่อรถยนต์ 1 คัน ต่อลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • คะแนนสะสม K Point จะคำนวณจากยอดชำระเต็มจำนวน ทุกๆ 25 บาท ได้ 1 คะแนน กรณีบัตรเครดิตกสิกรไทย The Passion ทุกๆ 25 บาท ได้ 2 คะแนน
 • จำกัดยอดจองรถยนต์ Audi เมื่อครบ 50,000 บาทขึ้นไป, ครบ 100,000 บาทขึ้นไป และ จำกัดสูงสุดครบ 200,000 บาท ต่อรถยนต์ 1 คัน ต่อลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิตตลอดรายการ
 • กรณีบัตรเครดิตกสิกรไทยทั่วไป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 9 เท่าจาก Audi เพิ่มเติมจากคะแนนสะสมปรกติ 1 เท่า ที่ได้รับจากธนาคาร
 • กรณีบัตรเครดิตกสิกรไทย The Passion รับคะแนนสะสมพิเศษ 8 เท่าจาก Audi เพิ่มเติมจากคะแนนสะสมปรกติ 2 เท่าที่ได้รับจากธนาคาร
 • คะแนนสะสมพิเศษธนาคารจะมอบให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ ตามรายชื่อที่ธนาคารได้รับแจ้งจาก Audi เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเข้าคะแนนสะสมพิเศษให้กับผู้ถือบ้ตรที่ได้รับสิทธิ์ ภายใน 90 วันทำการปรกติ หลังจากจบโครงการ
 • สงวนสิทธิ์ สำหรับยอดชำระเต็มจำนวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน จากชื่อ – นามสกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเดียวกัน ต่อรถยนต์ 1 คัน ตลอดรายการ
 • ยอดจองระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564 และ รับมอบรถยนต์พร้อมชำระค่ารถยนต์ครบถ้วนภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตรเครดิต LINE POINTS, บัตร Fleet Card, และ บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. K Point 2. ดูรายละเอียดคะแนน 3. ดูประวัติคะแนน
 • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K- Contact Center 02-888-8888