ออนไลน์

Mass Wallet

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

​​Mass Wallet

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
เมื่อใช้จ่ายที่ Dolfin Wallet, Rabiit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet

รับ K Point สูงสุด x10*

ต่อ 1 รับ K Point x8* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท/ท่าน/เดือน
(จำกัดรับ K Point สูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,84​0 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

ต่อ 2 รับเพิ่ม K Point x2* เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเนื่องครบ 4 เดือน ยอดขั้นต่ำ 20,000 บาท
(จำกัดรับ K Point สูงสุด 1,600 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์
  พิมพ์ WL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ WL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS และมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้า Dolfin Wallet, Rabiit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65
 • ต่อที่ 1 จำกัดรับ K Point สูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,840 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ต่อที่ 2 รับเพิ่ม K Point x2 จะต้องมียอดใช้จ่ายต่อเนื่องครบ 4 เดือน สะสมยอดขั้นต่ำ 20,000 บาท จำกัดรับ K Point สูงสุด 1,600 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท สามารถสะสมยอดรวมกันได้ที่ Dolfin Wallet, Rabbiit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ที่ Shopee ชำระผ่าน ShopeePay ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ที่ Lazada ชำระผ่าน Rabbit Line Pay ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน จ่ายบิล และค่าประกัน ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet, Rabbiit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ตัวอย่างการคำนวณ K Point เช่น
  นาย ก มียอดใช้จ่ายในเดือน ต.ค. 64 รายการ 1 ที่ True Money Wallet จำนวน 500 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 300 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 300 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 300 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน ต.ค. 64 เท่ากับ 1,400 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสมที่ 1,000 บาท จะได้รับ K Point X8 = 320 คะแนน
  นาย ข มียอดใช้จ่ายในเดือน พ.ย. 64 รายการ 1 ที่ True Money Wallet จำนวน 1,000 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 1,000 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 1,000 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 800 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน พ.ย. 64 เท่ากับ 3,800 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 บาท จะได้รับ K Point X8 =960 คะแนน
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกรายการ หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้ดำเนินการให้ K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปแล้ว ธนาคารจะเรียก K Point คืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีให้ K Point
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับ K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับ K Point
 • K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888