ออนไลน์

เที่ยวคุ้ม ไทยและต่างประเทศ รับ K Point สูงสุด x6

1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66

​​​​​สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

รับคะแนน K Point K Point สูงสุด X6*

เมื่อใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้
สายการบิน : Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Smile, Thai Viet Jet Air (ทางเว็บไซต์สายการบิน เฉพาะออนไลน์เท่านั้น)
เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ : Agoda, airasia Super App, KKDAY, Traveloka, TraveliGo, Trip.com
หมวดโรงแรม และรถเช่า (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)

scroll

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
รับ K Point K Point พิเศษ
บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆพิเศษบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
8,000 บาทX3
(K Point ปกติ 320 คะแนน + K Point พิเศษ 640 คะแนน)
X4
(K Point ปกติ 320 คะแนน + K Point พิเศษ 960 คะแนน)
20,000 บาทX4
(K Point ปกติ 800 คะแนน + K Point พิเศษ 2,400 คะแนน)
X8
(K Point ปกติ 800 คะแนน + K Point พิเศษ 3,200 คะแนน)
50,000 บาทX5
(K Point ปกติ 2,000 คะแนน + K Point พิเศษ 8,000 คะแนน)
X6
(K Point ปกติ 2,000 คะแนน + K Point พิเศษ 10,000 คะแนน)
 • สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ*
 • สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ*
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการคำนวณ K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ TT (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ TT 123456789999

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิรับคะแนนสะสมพิเศษต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ TT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 ในหมวดร้านค้าที่กำหนดธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ Visa และ MasterCard กำหนดดังนี้ สายการบิน : Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Smile, Thai Viet Jet Air (ทางเว็บไซต์สายการบิน เฉพาะออนไลน์เท่านั้น) / เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ : Agoda, KKDAY, Traveloka, TraveliGo, Trip.com, airasia Super App / หมวดโรงแรม MCC Code: 3501-3504, 3509, 3512-3513, 3519-3520, 3523, 3530, 3535, 3543, 3545, 3577, 3579, 3634, 3640-3642, 3649, 3690, 3692, 3721, 3750, 3779, 3813, 7011 (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) / หมวดรถเช่า MCC Code: 3355, 3357, 3389, 7512 (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
 • ห้องอาหารในโรงแรมและสนามกอล์ฟ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ:
  สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
  ยอดใช้จ่ายครบ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X3 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 320 คะแนน และ K Point พิเศษ 640 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X4 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 800 คะแนน และ K Point พิเศษ 2,400 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 2,000 คะแนน และ K Point พิเศษ 8,000 คะแนน)
  สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
  ยอดใช้จ่ายครบ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X4 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 320 คะแนน และ K Point พิเศษ 960 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 800 คะแนน และ K Point พิเศษ 3,200 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X6 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 2,000 คะแนน และ K Point พิเศษ 10,000 คะแนน)
 • สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ*
 • สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 10,000 คะแ​นน/ท่าน/ตลอดรายการ*
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการคำนวณ K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาทจะได้รับคะแนน K Point ปกติ 1 คะแนน ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ 2 คะแนน และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจบโครงการ
 • กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนนสะสมพิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านสำนักงานของสายการบิน, ตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแทนจำหน่าย/บริษัททัวร์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • รายการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ยังไม่มีการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ในช่วงระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 จะยังถือว่าไม่มีรายการเกิดขึ้น ณ วันที่จองและไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้
 • ​ ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • คะแนน K Point พิเศษไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนน K Point พิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point พิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888