ออนไลน์

JCB X Central Online

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB

รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Central APP / www.central.co.th

ช้อปครบ

รับส่วนลด

ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป150 บาท
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป400 บาท
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป1,000 บาท
1 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค.65

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. มูลค่ารวมของสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวน 800,000 บาท โดยการขอรับสิทธิพิเศษตกอยู่ในบังคับของเงื่อนไขและสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
  3.1 เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Central APP / www.central.co.th โดยมีมูลค่าการชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / คำสั่งซื้อ ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับส่วนลดมูลค่า 150 บาท โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวจำกัดจำนวน 400 สิทธิ์ / เดือน รวมไม่เกิน 1,600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3.2 เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Central APP / www.central.co.th โดยมีมูลค่าการชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / คำสั่งซื้อ ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับส่วนลดมูลค่า 400 บาท โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวจำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ / เดือน รวมไม่เกิน 400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3.3 เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Central APP / www.central.co.th โดยมีมูลค่าการชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / คำสั่งซื้อ ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับรับส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวจำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ / เดือน รวมไม่เกิน 400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. สงวนสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน
 5. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิพิเศษจะต้องเลือกบัตรเครดิต JCB ก่อนทำการชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3. เท่านั้น และไม่ต้องกรอกรหัสส่วนลด โดยสามารถรับส่วนลดสูงสุดได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการสั่งซื้อ ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดให้โดยอัตโนมัติ
 6. ส่วนลดตามที่ระบุในข้อ 3. สามารถใช้เป็นส่วนลดกับสินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายโดย Central Online รหัสสินค้า (MKP, SSP, MJT) ได้
 7. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับรายการสินค้าประเภทผ้าอ้อม และสินค้าแบรนด์ ACER, Aesop, Adidas, APPLE, BABY LOVE, Bambies, BEATS, Cellreturn, Chanel, DELL, E-GIFT CARDS, Fresh, GARMIN, GENEDIA, GOPRO, Hatari, Huggies, JABRA, LENOVO, LG, MAMY POKO, MARSHALLI, Merries, MI, MUJI, NINTENDO, NESTLE, REEBOK, SAMSUNG, SHARP, SONY, SUUNTO, TOSHIBA, VIVO, XFIT, XIAOMI, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, สินค้า Flash Deal, สินค้า Deal of the day และสินค้า Super Brand Day
 8. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้า, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นที่กำหนดโดย Central Online ได้
 9. รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 10. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Central Online กำหนด
 11. เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลพินิจของบริษัท Central Online และ JCB เท่านั้น บริษัท Central Online และ JCB ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ JCB และ Central Online เป็นที่สุด