ออนไลน์

HomePro Online

1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66

ช้อปของสร้างบ้าน หรือแต่งบ้าน รับดีลดีห้ามพลาด!

บัตรเครดิตกสิกรไทย..เอาใจคนรักการต่อเติมและตกแต่งบ้าน
ผ่านช่องทาง Online www.homepro.co.th และ HomePro Applicaton

พิเศษที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 75,000 บาท
แบ่งจ่าย Smart Pay 0% 6-10 เดือน

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

12,000 บาทขึ้นไป220 บาท
25,000 บาทขึ้นไป600 บาท
55,000 บาทขึ้นไป1,400 บาท
90,000 บาทขึ้นไป2,900 บาท
200,000 บาทขึ้นไป7,500 บาท
(จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท / ท่าน / วัน และสูงสุด 75,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ HPD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขรายการชำระแบ่งจ่าย 0%
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือนผ่านช่องทาง Online www.homepro.co.th และ HomePro Applicaton
 • ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ HPD (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66เท่านั้น
 • จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท / ท่าน / วัน และสูงสุด 75,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66