ออนไลน์

Grab

1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย

KBANK เฮเดย์ Season 2
คุ้มจุใจ ใช้ Grab ได้โปรแรง รับส่วนลดสูงสุด 1,300 บาท/เดือน

  สายกินสั่ง GrabFood
 • สั่งจัดหนักวันเสาร์
  รับเพิ่มส่วนลด 200 บาท
  เมื่อสั่งขั้นต่ำ 600 บาท
  1 สิทธิ/ผู้ใช้บริการ/วันเสาร์
  ใส่รหัส KBANKSAT
 • สั่งได้ทุกวัน
  รับส่วนลด 100 บาท
  เมื่อสั่งขั้นต่ำ 400 บาท
  4 สิทธิ/ผู้ใช้บริการ/เดือน
  ใส่รหัส KBANKFOOD


 • เรียกรถ Grab
 • เรียกรถทุกวัน
  รับส่วนลด 50 บาท
  2 สิทธิ/ผู้ใช้บริการ/เดือน
  ใส่รหัส KBANKRIDE

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

สั่งอาหารผ่าน GrabFood เพียง 4 ขั้นตอน คลิก


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKFOOD สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKFOOD และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 4 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูดสุด 190 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 17,480 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการใน ประเทศไทย
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKSAT สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ วันเสาร์ ระหว่าง 00.00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / วัน และจำกัดสูงสุด 600 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 8,400 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการใน ประเทศไทย
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้นและผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในวันนั้นซ้ำได้อีก
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้รหัสส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และบมจ.ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูล ที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขรหัสส่วนลด KBANKRIDE สำหรับการชำระค่าบริการเรียกรถ Grab ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำต่อครั้ง บนบริการเรียกรถ Grab
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKRIDE และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนชำระค่าบริการเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์ / ผู้ใช้บริการ / เดือน และจำกัดสูงสุด 140 สิทธิ์ / วัน รวมทั้งสิ้น 12,880 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถ Grab JustGrab GrabCar GrabCar Plus (สำหรับภูเก็ต, กระบี่ และสมุย) / GrabCar Premium (สำหรับจังหวัดอื่นๆ), GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ในทุกจังหวัดที่ Grab ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด
 • หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่วนต่างของค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็น ส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รับรหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการใช้บริการในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับรหัสส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab สงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ / หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/