ออนไลน์

foodpanda

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

สั่งกินสุขใจ สั่งใช้สุดฟิน รับส่วนลดรวมสูงสุด 700 บาท/เดือน

สั่งกินสุขใจ สั่งใช้สุดฟินกับบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลดรวมสูงสุด 700 บาท/เดือน ที่ foodpanda

ลูกค้าใหม่
สำหรับการสั่งอาหาร:
รับโค้ดส่วนลด 30% (ลดสูงสุด 80 บาท)
เมื่อสั่งครบ 150 บาท ระบุโค้ด KBCCNC22
จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
สำหรับการสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart และ Shops :
รับโค้ดส่วนลด 25% (ลดสูงสุด 100 บาท)
เมื่อสั่งครบ 400 บาท ระบุโค้ด KBCCNV22
จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
ส่วนลดผู้ใช้ใหม่จำกัดเฉพาะการสั่งครั้งแรกเท่านั้น

ลูกค้าปัจจุบัน : สำหรับการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้า
ทุกวันพุธ
รับโค้ดส่วนล 100 บาท
เมื่อสั่งครบ 250 บาท ระบุโค้ด KBCCWED22
ส่วนลดทุกผู้ใช้จำกัด 200 สิทธิ์/วันพุธ และจำกัด 2,600 สิทธิ์/ตลอดรายการ
วันอื่นๆ
รับโค้ดส่วนล 60 บาท
เมื่อสั่งครบ 250 บาท ระบุโค้ด KBCC6022
ส่วนลดทุกผู้ใช้จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าใหม่ สั่งอาหาร)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลด 30% สำหรับการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป ส่วนลดสูงสุด 80 บาท หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ผู้ใช้ใหม่)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCCNC22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าใหม่ สั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart และ Shops)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลด 25% สำหรับการสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart และ Shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาทขึ้นไป และรับส่วนลดสูงสุด 100 บาท หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์1 ครั้ง/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCCNV22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการ pandamart และ Shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน รวมเป็น 3,000 ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้า ทุกวันพุธ)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิรกรไทย รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ผู้ใช้/วันพุธ และจำกัดสิทธิ์ 4 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCCWED22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิรกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าผ่าน pandamart ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) เฉพาะวันพุธ ของวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึง 28 ธันวาคม 2565
 • จำกัด 200 สิทธิ์ต่อวันพุธ รวมเป็น 2,600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สั่งอาหารหรือสั่งซื้ออสินค้า วันอื่นๆ)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสั่งซื้ออสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน และจำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCC6022 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าผ่าน pandamart ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)

 • เงื่อนไขรวม
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th