ออนไลน์

Union Pay X airasia food

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​สั่งฟู้ดดิลิเวอรี airasia Super App รับส่วนลดจุกๆห้ามพลาด

รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อสั่งอาหาร ผ่าน airasia food ด้วยบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย ทุกประเภท

รับส่วนลด 60 บาท
เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท ผ่าน airasia food ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภท

  โค้ดส่วนลด 60 บาท
 • ใส่โค้ด UPISEP สำหรับระยะเวลา 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
 • ใส่โค้ด UPIOCT สำหรับระยะเวลา 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
 • ใส่โค้ด UPINOV สำหรับระยะเวลา 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565
 • ใส่โค้ด UPIDEC สำหรับระยะเวลา 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2565

พิเศษทุกวันพฤหัสบดี รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท ผ่าน airasia food ด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภท
  โค้ดส่วนลด 100 บาท (เฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น)
 • ใส่โค้ด UPITHUSEP สำหรับระยะเวลา 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
 • ใส่โค้ด UPITHUOCT สำหรับระยะเวลา 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
 • ใส่โค้ด UPITHUNOV สำหรับระยะเวลา 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565
 • ใส่โค้ด UPITHUDEC สำหรับระยะเวลา 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2565

1 ก.ย. - 31​ ธ.ค. 2565


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนลด 60 บาท :
 • จำกัด 1 โค้ด/ ผู้ใช้งาน/ เดือน (200 สิทธิ์ต่อเดือน)
 • ลดนี้ใช้เป็นส่วนลด 60 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้ออาหารขั้นต่ำ 200 บาท ต่อ 1 ยอดคำสั่งซื้อ โดยจำกัดสำหรับใช้บริการสั่งอาหารบนแอพพลิเคชั่น airasia Super App และชำระเงินผ่านด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดจากแอร์เอเชีย ฟู้ดที่ร่วมรายการ*เท่านั้น *โค้ดส่วนลดจากแอร์เอเชีย ฟู้ด ที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิต คือ HALF50

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนลด 100 บาท :
 • จำกัด 1 โค้ด/ ผู้ใช้งาน/ เดือน (360 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น) โดยแบ่งสิทธิ์รายเดือนในแต่ละเดือน ดังนี้ วันที่ 1, 8, 15, 22, 29 เดือนกันยายน 2565 จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (100 สิทธิ์ ต่อเดือน) วันที่ 6, 13, 20, 27 เดือนตุลาคม 2565 จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (80 สิทธิ์ ต่อเดือน) วันที่ 3, 10, 17, 24 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำกัด จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (80 สิทธิ์ ต่อเดือน) วันที่ 1, 8, 15, 22, 29 เดือนธันวาคม 2565 จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (100 สิทธิ์ ต่อเดือน)
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้เป็นส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้ออาหารขั้นต่ำ 200 บาท ต่อ 1 ยอดคำสั่งซื้อ โดยจำกัดสำหรับใช้บริการสั่งอาหารบนแอพพลิเคชั่น airasia Super App และชำระเงินผ่านด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด "HALF50" จากแอร์เอเชีย ฟู้ดที่ร่วมรายการเท่านั้น และมีจำนวนจำกัด ตามลำดับสิทธิ์ก่อนหลัง

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ใช้ใหม่เเละผู้ใช้เดิม ของแอพพลิเคชั่น airasia Super App
 • สามารถใช้โค้ดส่วนลดจาก airasia food ร่วมกับโค้ดส่วนลดจากโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 • หากต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลการใช้งานโค้ดส่วนลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเอว่า (AVA) ใน airasia Super App หรือ https://www.facebook.com/airasiasuperapp.th/ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง