ออนไลน์

airasia food X Union Pay

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ที่แอร์เอเชีย ฟู้ด

บัตรเครดิตกสิกรไทยยูเนี่ยนเพย์

  ทุกวันพฤหัสบดี
 • ลดทันที 50 บาท โค้ดส่วนลดรายเดือน จาก แอร์เอเชีย ฟู้ด
 • รับส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท ที่ airasia food ผ่านแอพพลิเคชั่น airasia Super App
  และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยยูเนี่ยนเพย์
 • ใส่โค้ด UPISEPTHU สำหรับระยะเวลา 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
  ใส่โค้ด UPIOCTTHU สำหรับระยะเวลา 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
  ใส่โค้ด UPINOVTHU สำหรับระยะเวลา 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565
  ใส่โค้ด UPIDECTHU สำหรับระยะเวลา 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2565
  (จำกัด 360 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)

  ทุกวัน
 • ลดทันที 50 บาท โค้ดส่วนลดรายเดือน จาก แอร์เอเชีย ฟู้ด
 • รับส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท
  ที่ airasia food ผ่านแอพพลิเคชั่น airasia Super App และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยยูเนี่ยนเพย์
 • ใส่โค้ด UPISEP สำหรับระยะเวลา 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
  ใส่โค้ด UPIOCT สำหรับระยะเวลา 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
  ใส่โค้ด UPINOV สำหรับระยะเวลา 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565
  ใส่โค้ด UPIDEC สำหรับระยะเวลา 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2565

1 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65

โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนลดทุกวันพฤหัสบดี
 • จำกัด 1 โค้ด/ ผู้ใช้งาน/ เดือน (360 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น) โดยแบ่งสิทธิ์รายเดือนในแต่ละเดือน ดังนี้ วันที่ 1, 8, 15, 22, 29 เดือนกันยายน 2565 จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (100 สิทธิ์ ต่อเดือน) วันที่ 6, 13, 20, 27 เดือนตุลาคม 2565 จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (80 สิทธิ์ ต่อเดือน) วันที่ 3, 10, 17, 24 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำกัด จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (80 สิทธิ์ ต่อเดือน) วันที่ 1, 8, 15, 22, 29 เดือนธันวาคม 2565 จำกัด 20 สิทธิ์ ต่อวัน (100 สิทธิ์ ต่อเดือน)
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้เป็นส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้ออาหารขั้นต่ำ 200 บาท ต่อ 1 ยอดคำสั่งซื้อ โดยจำกัดสำหรับใช้บริการสั่งอาหารบนแอพพลิเคชั่น airasia Super App และชำระเงินผ่านด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด "HALF50" จากแอร์เอเชีย ฟู้ดที่ร่วมรายการเท่านั้น และมีจำนวนจำกัด ตามลำดับสิทธิ์ก่อนหลัง
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ใช้ใหม่เเละผู้ใช้เดิม ของแอพพลิเคชั่น airasia Super App

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนลดทุกวัน
 • จำกัด 1 โค้ด/ ผู้ใช้งาน/ เดือน (200 สิทธิ์ต่อเดือน)
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้เป็นส่วนลด 60 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้ออาหารขั้นต่ำ 200 บาท ต่อ 1 ยอดคำสั่งซื้อ โดยจำกัดสำหรับใช้บริการสั่งอาหารบนแอพพลิเคชั่น airasia Super App และชำระเงินผ่านด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลด "HALF50" จากแอร์เอเชีย ฟู้ดที่ร่วมรายการเท่านั้น และมีจำนวนจำกัด ตามลำดับสิทธิ์ก่อนหลัง
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ทุกประเภทเท่านั้น
 • สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ใช้ใหม่เเละผู้ใช้เดิมของแอพพลิเคชั่น airasia Super App

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม
 • สามารถใช้โค้ดส่วนลดจาก airasia food ร่วมกับโค้ดส่วนลดจากโปรโมชั่นบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ที่ร่วมรายการ
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 • หากต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลการใช้งานโค้ดส่วนลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเอว่า (AVA) ใน airasia Super App หรือ https://www.facebook.com/airasiasuperapp.th/ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง