ออนไลน์

SCG.com

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​SCG.com

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท
ทุกๆ ยอดใช้จ่าย 30,000 บาท รับบัตรกำนัลฯ มูลค่า 1,000 บาท
ที่ www.scghome.com

1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  • โปรโมชันนี้เฉพาะผู้ที่ใช้บริการสินค้าพร้อมติดตั้ง และชำระค่าใช้บริการผ่านออนไลน์เท่านั้น
  • บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส คำนวณต่อยอดการใช้บริการ 1 โซลูชั่น (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ 1 โซลูชั่น)
  • บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันชำระเงิน
  • สิทธิพิเศษสำหรับการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น รายการแบ่งจ่ายรายเดือนไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง