ออนไลน์

pandamart

วันนี้ - 26 มิ.ย. 65

pandamart

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลด 200 บาท สำหรับการสั่งซื้อสินค้า pandamart ยอดสั่งขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th
กรอกรหัส KBMART22

24 มิ.ย. 65 -26 มิ.ย. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขและข้อกำหนด*
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับการสั่งซื้ออสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBMART22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน pandamart ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึง 26 มิถุนายน 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อวัน รวมเป็น 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th