ออนไลน์

GrabFood คุ้มจนรัก รับส่วนลดสูงสุด 680 บาท

6 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อใช้บริการ GrabFood

สมาชิก GrabUnlimited
GrabFood
รับส่วนลด 120 บาท

เมื่อสั่งขั้นต่ำ 400 บาท/4 ครั้ง/ผู้ใช้
ใส่รหัส GUKCREDIT

ทุกผู้ใช้
GrabFood
รับส่วนลด 100 บาท

เมื่อสั่งขั้นต่ำ 400 บาท/2 ครั้ง/ผู้ใช้
ใส่รหัส KCREDITLOVE

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
เงื่อนไขรับส่วนลดค่าอาหาร KCREDITLOVE สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อใช้บริการ GrabFood โดยใส่รหัสส่วนลด “KCREDITLOVE” และชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย (เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาท) รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 5 มีนาคม 2566 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 2. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 2 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 150 สิทธิ์ ต่อวัน และ 4,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 5. รหัสส่วนลดภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นหรือรายการอื่นหรือส่วนลดอื่นได้ (ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้า)
 6. ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนรหัสส่วนลดให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 7. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว ทั้งนี้ หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมีมูลค่ามากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 8. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและ Grab ได้ประกาศไว้เป็นหลักฐาน
 10. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th

เงื่อนไขรับส่วนลดค่าอาหาร GUKCREDIT สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย และเป็นสมาชิก GrabUnlimited
 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 120 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อใช้บริการ GrabFood โดยใส่รหัสส่วนลด “GUKCREDIT” และชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย (เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาท) โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิก GrabUnlimited ด้วย
 2. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 5 มีนาคม 2566 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 3. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 4 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 225 สิทธิ์ต่อวัน และ 6,300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 6. รหัสส่วนลดภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นหรือรายการอื่นหรือส่วนลดอื่นได้ (ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้าและ GrabUnlimited)
 7. ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนรหัสส่วนลดให้ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 8. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว ทั้งนี้ หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมีมูลค่ามากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 9. Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและ Grab ได้ประกาศไว้เป็นหลักฐาน
 11. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th