ออนไลน์

ยิ่งใช้ Grab ยิ่งได้

วันนี้ - 30 ก.ย. 65

​​​ยิ่งใช้ Grab ยิ่งได้

บัตรเครดิตกสิกรไทย

ลูกค้าใหม่ใช้ Grab ครั้งแรก รับส่วนลด GrabFood

 • ผูกบัตร THE WISDOM
  ลดสูงสุด 500 บาท
  ลด 250 บาท/ครั้ง ไม่มียอดสั่งขั้นต่ำ 2 สิทธิ/ผู้ใช้
  ใส่รหัส WDNEW

 • ผูกบัตร THE PREMIER
  ลดสูงสุด 300 บาท
  ลด 150 บาท/ครั้ง ยอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาท 2 สิทธิ/ผู้ใช้
  ใส่รหัส PMNEW

 • ผูกบัตรเครดิตกสิกรไทย
  ลดสูงสุด 200 บาท
  ลด 100 บาท/ครั้ง ยอดสั่งขั้นต่ำ 200 บาท 2 สิทธิ/ผู้ใช้
  ใส่รหัส KBANKNEW
 • 1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

ลูกค้าปัจจุบัน Grab สายกินสั่ง GrabFood
 • สั่งจัดหนักวันเสาร์
  รับเพิ่มส่วนลด 200 บาท
  เมื่อสั่งขั้นต่ำ 600 บาท
  1 สิทธิ/ผู้ใช้บริการ/วันเสาร์
  ใส่รหัส KBANKSAT

 • สั่งได้ทุกวัน
  รับส่วนลด 80 บาท
  เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
  4 สิทธิ/ผู้ใช้บริการ/เดือน
  ใส่รหัส KBANKFOOD

 • เรียกรถ Grab เรียกรถทุกวัน
  รับส่วนลด 50 บาท
  2 สิทธิ/ผู้ใช้บริการ/เดือน
  ใส่รหัส KBANKRIDE
 • 1 พ.ค. 65 – 30 ก.ย. 65

สั่งอาหารผ่าน GrabFood เพียง 4 ขั้นตอน คลิกโปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด WDNEW สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเดอะวิสดอมธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้ใช้บริการ Grab ใหม่ รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 250 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood โดยไม่มียอดสั่งอาหารขั้นต่ำต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด WDNEW และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตเดอะวิสดอม ที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการเป็นไปตามวิธีการที่ Grab และธนาคารกำหนด และเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคารได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด PMNEW สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์ธนาคารกสิกรไทย
 • ​ ผู้ใช้บริการ Grab ใหม่ รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 150 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 250 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด PMNEW และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์ ที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการเป็นไปตามวิธีการที่ Grab และธนาคารกำหนด และเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคารได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด KBANKNEW สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย
 • ผู้ใช้บริการ Grab ใหม่ รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKNEW และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต ที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งรั้ร ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการเป็นไปตามวิธีการที่ Grab และธนาคาร กำหนด และเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคารได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด KBANKSAT สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKSAT และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ วันเสาร์ ระหว่าง 00.00 น. ถึง 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ถึง 24 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ/วัน และจำกัดสูงสุด 600 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 12,600 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดในวันนั้นซ้ำได้อีก
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และธนาคารกำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด KBANKFOOD สำหรับการชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาทต่อครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKFOOD และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้นเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 4 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ/เดือน และจำกัดสูดสุด 200 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 30,600 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าอาหารและค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการสั่งซื้ออาหารในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย: รหัสส่วนลด KBANKRIDE สำหรับการชำระค่าบริการเดินทาง Grab ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย
 • รับส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท ไม่มีขั้นต่ำต่อครั้ง บนบริการเดินทาง Grab
 • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด KBANKRIDE และเลือกชำระผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ออกโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ก่อนชำระค่าบริการเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”)
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้บริการ/เดือน และจำกัดสูงสุด 140 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 21,420 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ JustGrab GrabCar GrabCar Plus (สำหรับภูเก็ต, กระบี่ และสมุย) GrabCar Premium (สำหรับจังหวัดอื่นๆ) GrabTaxi GrabSUV GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ในทุกจังหวัดที่ Grab ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าบริการ หลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้รหัสส่วนลดแล้ว แต่ยกเลิกการใช้บริการในครั้งนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การรับรหัสส่วนลดในครั้งนั้น
 • Grab และธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การคำนวณสิทธิ์และการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นไปตามวิธีการที่ Grab และ ธนาคาร กำหนดและเป็นไปตามข้อมูลที่ Grab และธนาคาร ได้รับผ่านระบบของ Grab และธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
 • เงื่อนไขการใช้บริการ Grab และ GrabPay เป็นไปตามที่ Grab กำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/