ออนไลน์

VISA x Agoda

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​​​​​​​VISA x Agoda

รับส่วนลด 15%
เมื่อจองพี่พักด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยวีซ่า
ผ่านเว็บไซต์ agoda.com/visath​​​​โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกร​ไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • ส่วนลดสำหรับการจองห้องพักและชำระเงินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 30 ธันวาคม​ 2565 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
 • ส่วนลดเฉพาะการจองห้องพักและชำระเงินล่วงหน้าผ่านเว็ปไซต์ agoda.com/visath กรณีเลือกช่องชำระเงินที่โรงแรม จะไม่ได้รับส่วนลดนี้
 • ส่วนลด 15% สำหรับการจองห้องพักเฉพาะกับโรงแรมที่กำหนด ในจุดหมายปลายทางทั่วโลก
 • จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อการจองต่อครั้ง
 • ส่วนลดสำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะโรงแรมที่กำหนด โดยโรงแรมดังกล่างจะแสดงข้อความ Visa TH ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรวีซ่าที่ถูกต้องเท่านั้น
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ ตามลำดับก่อน/หลังตลอดระยะเวลารายการ
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม agoda.coth/info/agoda_faq.html
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด