ออนไลน์

ShopeeFood

วันนี้ - 31 ส.ค. 65

​​ShopeeFood

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ทุกวันพฤหัสบดี
รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 100 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท
กรอกโค้ด KBANKSPFTHU
(จำกัด 100 สิทธิ์/วันพฤหัสบดี)
16 มิ.ย. 65 – 25 ส.ค. 65

ทุกวัน
รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 60 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 250 บาท
- กรอกโค้ด KBANKSPF1 สำหรับระยะเวลา 10 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
- กรอกโค้ด KBANKSPF2 สำหรับระยะเวลา 1 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
- กรอกโค้ด KBANKSPF3 สำหรับระยะเวลา 1 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
(จำกัด 85 สิทธิ์/วัน)โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขทุกวันพฤหัสบดี
 • กรอกโค้ด KBANKSPFTHU ทุกวันพฤหัสบดี บนหน้าชำระเงินใน ShopeeFood หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้า รวมโค้ดส่วนลด และชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท จำกัด 100 สิทธิ์/วันพฤหัสบดี และ 1,100 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/เครื่อง/เดือน และซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • ระยะเวลากิจกรรม 16 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

 • เงื่อนไขทุกวัน
 • ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดอาหารในแต่ละเดือนให้ตรงกับระยะเวลากิจกรรม
  o กรอกโค้ด KBANKSPF1 สำหรับระยะเวลา 10 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
  o กรอกโค้ด KBANKSPF2 สำหรับระยะเวลา 1 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  o กรอกโค้ด KBANKSPF3 สำหรับระยะเวลา 1 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
 • โค้ดส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท จำกัด 85 สิทธิ์/วัน และ 7,055 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/เครื่อง/เดือน และซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 • ระยะเวลากิจกรรม 10 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

 • เงื่อนไขรวม
 • กรอก ”โค้ด” ในช่องโค้ดส่วนลด บนหน้าชำระเงินใน ShopeeFood หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้า รวมโค้ดส่วนลด และชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดค่าอาหารสามารถใช้ได้ที่หน้าชำระเงินใน ShopeeFood
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 • โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด คูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆได้
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับ ShopeeFood ร้านพาร์ทเนอร์ทุกร้าน และสาขาที่เข้าร่วมรายการ และภายในพื้นที่ให้บริการของ ShopeeFood เท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • หากพบปัญหาการใช้งานคูปอง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ShopeeFood ผ่าน Email: help.th@shopeefood.com หรือ โทร 02-118-9159
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง