ออนไลน์

Shopee ช้อป 5 วัน KBank DAY

วันนี้ - 25 ก.พ. 65

Shopee ช้อป 5 วัน KBank DAY

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับโค้ดส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ระบุโค้ด KBANKDAY
จำกัด 180 สิทธิ์/วัน

ทุกวันที่ 5/ 10/ 15/ 20/ 25 ของเดือน ม.ค. 65 – ก.พ. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  • จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมด 180 สิทธิ์/วัน
  • จำกัด 1 สิทธิ์/1 ท่าน/โค้ด/ตลอดรายการ
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
  • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • โค้ดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดและสิทธิประโยชน์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยและ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
  • ธนาคารและ SHOPEE (THAILAND) สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด